Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης της Εταιρείας και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Παρακάτω περιγράφουμε και αναλύουμε γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιόν τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε και κάτω από ποιους όρους μπορούμε να τα μοιραστούμε με άλλους. 

Τα δεδομένα σας κρατούνται για χρονικό διάστημα αντίστοιχο της λειτουργίας της εταιρείας και τη διεκπεραίωση των συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή για άλλους βασικούς σκοπούς, όπως τη συμμόρφωση με τις νομικές ή φορολογικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των συμβάσεων μας. Στο πλαίσιο αυτών των ποικίλων διενεργειών, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας και ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές.

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή τους, τον περιορισμό ή τη παύση της επεξεργασίας τους ή ακόμα και τη φορητότητα τους, ανάλογα με την περίπτωση.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με τα παραπάνω θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail info@tampakidis.gr Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Για την απλή περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δε σας ζητείται από την Εταιρεία κανένα προσωπικό σας στοιχείο. 

Κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα, συλλέγουμε με την συναίνεσή σας τα παρακάτω προσωπικά σας στοιχεία: το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλο και την ημερομηνία γέννησής σας.

Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, συλλέγουμε επιπρόσθετα στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την εγγραφή σας: την διεύθυνση σας (παράδοσης και τιμολόγησης, εφόσον είναι διαφορετική), το τηλέφωνό σας (αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου).

Τα δεδομένα που συλλέγουμε και είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις αναζητήσεις σας ή στην παραγγελία σας, είναι σημειωμένα με αστερίσκο στις φόρμες συλλογής δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά στοιχεία δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συναλλαγή μας.

Σκοπός Επεξεργασίας και Χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στην περίπτωση που πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχουμε λάβει τη συγκατάθεση σας.

- Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι αναγκαία για την εκτέλεση ή σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης.

- Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς συμμόρφωση μας με μία νομική υποχρέωση.

Οι πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μας.

- Την ικανοποίηση των αιτημάτων ή παραπόνων σας

- Την προσωποποίηση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, οι οποίες θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτιμήσεις  σας βάσει των αγορών σας.

- Τη συμμετοχή σας σε διαφημιστικές ενέργειες, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και τις προσφορές που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν τηρώντας πάντα τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις για τη λήψη συγκατάθεσης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ξεγραφείτε από τη λίστα μας ώστε να σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό.

- Για στατιστικούς σκοπούς: εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για στατιστικούς σκοπούς, μπορείτε απλά να μη δώσετε την άδεια σας, στις διαδικτυακές μας φόρμες μέσω των οποίων συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες.

- Την ανίχνευση διαδικτυακής απάτης και απάτης σχετικά με τα σύγχρονα μέσα πληρωμής, την πρόληψη και  διαχείριση των περιστατικών πληρωμής (μη πληρωμής) και η διατήρηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας σχετικά με την εμπορική της δραστηριότητα.

Πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Μπορούμε να λάβουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από διάφορες πηγές. Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες από την περιήγηση σας στον Ιστότοπο μας, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσής ή σε επίσκεψη σας σε κάποια από τις λοιπές επιχειρήσεις μας. 

Όταν επισκέπτεστε αυτή τη Σελίδα, συλλέγουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies και web server logs.

Επίσης, όταν ζητάτε να δείτε σελίδες στην Ιστοσελίδα, οι διακομιστές της Εταιρίας, αναγνωρίζουν αυτόματα την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες web analytics τρίτων στην παρούσα σελίδα ή τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής μας. Οι πάροχοι υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως cookies, web server logs και web beacons για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τη σελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των μέσων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) γνωστοποιούνται σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν τη χρήση της ιστοσελίδας.

Ενδέχεται επίσης να αναθέσουμε τις διαφημίσεις μας σε διαφημιστικά δίκτυα τρίτων που συλλέγουν διευθύνσεις IP και άλλες πληροφορίες, μέσω της χρήσης cookies, web server logs και web beacons στους ιστοχώρους μας, σε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτές τις πληροφορίες τις χρησιμοποιούν προκειμένου να προβάλουν διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας (συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που δεν ελέγχονται από εμάς). Μπορείτε να δείτε αυτές τις διαφημίσεις στις ιστοσελίδες μας και σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτή η διαδικασία μας βοηθά επίσης να διαχειριζόμαστε και να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών ενεργειών μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτοματοποιημένων μέσων στην παρούσα σελίδα για να μεταδώσουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, για έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων και σκοπούς διαχείρισης συστημάτων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν μας έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν ή αν είστε νέοι επισκέπτες στη σελίδα, καθώς και για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, πολιτικές και διαδικασίες μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης και την επιβολής των Όρων και Προϋποθέσεων μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχεται ειδική ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία

Για απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας σχετικές με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών από το Tampakidis.gr, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάσει τις προσωπικές σας πληροφορίες  με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί της, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τους ανωτέρω σκοπούς να διαβιβάσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

- στις εκάστοτε εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται προκειμένου να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς των προϊόντων που επιλέξατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα 

- σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία της πληρωμής εκ μέρους, ώστε να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς των προϊόντων που επιλέξατε από τον ιστότοπο μας 

- σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό της Εταιρείας υπηρεσίες προώθησης και marketing τόσο της Εταιρείας όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών της

- σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης.

- Μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα επιλέξετε να συνδεθείτε μαζί μας

Επίσης, είναι πιθανό να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς

- αν είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε έτσι από το νόμο ή νομική διαδικασία, 

- στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, 

- όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια, ή σε συνεργασία με έρευνα ύποπτης ή πραγματική δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας. 

Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Ο ιστότοπος μας δεν απευθύνεται σε παιδία ηλικίας κάτω των 18 ετών, ούτε εν γνώσει μας συλλέγουμε πληροφορίες για αυτά. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί χωρίς την έγκυρη και επαληθευμένη συγκατάθεση του κηδεμόνα του, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος Tampakidis.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε τρίτου φορέα.

Πληροφορίες για τα Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies  για να διευκολύνουμε την περιήγησή σας στην Πλατφόρμα, για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μπορούμε να σας δείξουμε διαφημίσεις με βάση τις συνήθειες περιήγησής σας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Μεταφορά των δεδομένων σας

Εάν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στην Ελλάδα και επεξεργαζόμαστε εκεί.

Η συγκατάθεσή σας για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ακολουθούμενη από την υποβολή των πληροφοριών αυτών, αποτελεί τη σύμφωνη γνώμη σας για τη συγκεκριμένη μεταφορά.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική

Απορρήτου και Cookies όταν το κρίνουμε απαραίτητο. Η Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων, δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί τους Όρους και τις Πολιτικές της, μεταξύ των οποίων και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Σας προτρέπουμε, λοιπόν να επαληθεύετε περιοδικά το περιεχόμενό της.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και  τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος.

  • Εγγραφή

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password